Fan magistrlarni ilmiy izlanishining o‘ziga xos jihatlari bilan tanishtiradi,ularda magistrlik desertatsiyasi ustida ishlash, uni tayyorlash va talab darajasida rasmiylashtirishlashga ko‘maklashishga ko‘zda tutadi.