Jismoniy madaniyat nazaryasi va uni o'qitish metodikasi

Harakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi

Sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi

Talabalarga bolalarni jismoniy jihatdan tarbiyalashning yosh, fiziologik va ruhiy holatini o’rgatish, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga jismoniy tarbiya berish metodikasi fanining ilmiy jihatlarini, pedagogik asoslari, maktabgacha yoshdagi bolalarga asosiy harakatlarni o’rgatish, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan harakatli o’yinlarni o’tkazish, jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini tashkil etishni, maktabgacha ta’lim muassasalarida kundalik faoliyat davomida jismoniy tarbiya bo’yicha ishlarni tashkil etish haqida bilim berish.